Vítame Vás na našej stránke. Vstúpte.
UPOZORNENIE Tento server dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť resp. úplnosť údajov. Kardioklub SK ani jeho predstavitelia a spolupracovníci podieľajúci sa na príprave stránky a spolupodieľajúci sa partneri Kardioklubu SK nezodpovedajú za škody vzniknuté na základe týchto informácií. Každé využitie informácií získaných a zverejnených na tejto stránke je na vlastné riziko užívateľa. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na našej stránke, nechcú a nesmú v žiadnom prípade nahradiť lekárske poradenstvo, odbornú diagnostiku, diagnózu a ošetrenie.